پایگاه خبری انتخاب
1399/08/11
11:50
هدف مجلس از تصویب کلیات طرح انتخابات ریاست جمهوری: 🔹سبک کردن بار شورای نگهبان! 🆔 @Entekhab_ir

هدف مجلس از تصویب کلیات طرح انتخابات ریاست جمهوری:


🔹سبک کردن بار شورای نگهبان!🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0