سهم گلچین
1399/10/28
13:10
سکه امامی 9960،000 به 10000،000 آبشده 4210،000 به 4220،000 گرم طلاي ۱۸ عیار 973،036 انس طلاي جهاني 1827.70 بیت کوین 35020.20

سکه امامی ۹۹۶۰،۰۰۰ به ۱۰۰۰۰،۰۰۰آبشده ۴۲۱۰،۰۰۰ به ۴۲۲۰،۰۰۰گرم طلای ۱۸ عیار ۹۷۳،۰۳۶انس طلای جهانی ۱۸۲۷.۷۰بیت کوین ۳۵۰۲۰.۲۰

انتهای خبر

0
0