کانال افزایش سرمایه
1401/03/28
10:41
👆👈#فنورد #افزایش_سرمایه 🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه 🔸 سرمایه فعلی : 144,000,000,000 ریال 🔺 میزان افزایش سرمایه : 1,440,000,000,000 ر...

👆👈#فنورد #افزایش_سرمایه🔶 مدارک و مستندات درخواست افزایش سرمایه🔸 سرمایه فعلی : ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔺 میزان افزایش سرمایه : ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال🔰 درصد افزایش سرمایه : ۱۰۰۰٪💬 موضوع افزایش سرمایه : اصلاح ساختار مالی
🔷 محل تامین افزایش سرمایه :▪ سود انباشته ۱,۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۰۸:۵۹:۰۱مشاهده اطلاعیهمشاهده نماد


_________


، عرضه اولیه، پروکسی 👇[ اتصال به پروکسی‌‌تمام‌نت‌ها ]


Join ↯


/ Connect To proxy

انتهای خبر

0
0