کارگزاری آبان
1401/02/24
11:17
📊#بایکا اطلاعیه 1401/02/24 *کارخانجات کابل سازی ایران* توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده

📊#بایکا


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۴


*کارخانجات کابل سازی ایران*


توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
دانلود
انتهای خبر

0
0