کارگزاری آبان
1401/03/25
14:02
📊#شمواد اطلاعیه 1401/03/25 *تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه) از م...

📊#شمواد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵


*تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه(اصلاحیه)


از مبلغ ۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳,۳۲۳,۱۵۱,۲۷۸,۴۴۶ریال (معادل ۲۲۱۶درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی از محل مازادحاصل از تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (طبقه زمین )
انتهای خبر

0
0