پیامهای ناظر بازار
1399/08/24
11:14
توقف نماد (کوثر۱) - اطلاعات با اهمیت گروه الف

به اطلاع میرساند: نماد معاملاتی (کوثر۱) به دلیل افشای اطلاعات با اهمیت مصادیق گروه (الف) برای شرکت بیمه کوثر متوقف شد. بدیهی است نماد مذکور تا ساعت ۱۰:۰۰ جلسه معاملاتی بعد به صورت حراج ناپیوسته بدون محدودیت دامنه نوسان قیمت بازگشایی خواهد شد. مدیریت عملیات بازار فرابورس ایران

انتهای خبر

0
0