همفکران
1399/09/05
18:28
#خبرهای_موثر 📌وزیر خارجه ایتالیا: قصد داریم با شرکای اروپایی اجرای برجام را احیا کنید.

#خبرهای_موثر


📌وزیر خارجه ایتالیا:قصد داریم با شرکای اروپایی اجرای برجام را احیا کنید.انتهای خبر

0
0