تارگت بورس
1399/08/19
21:23
📊#پخش_درخواستی 💠تحلیل شخصی 📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست 📆19 آبان ماه 🆔 @Targ2Bourse

📊#پخش_درخواستی
💠تحلیل شخصی


📛پیشنهاد خرید یا فروش نیست📆۱۹ آبان ماه🆔 @Targ۲Bourseانتهای خبر

0
0