اقتصاد ایران
1399/08/19
15:16
در تجمع امروز 👆ببینید از کی کمک خواستن از #زنگنه وزیر نفت که سر شاخه ی فساد در صنعت نفت و پالایش کشور هستش کمک خواستن 😐 🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷

در تجمع امروز 👆ببینید از کی کمک خواستناز #زنگنه وزیر نفت که سر شاخه ی فساد در صنعت نفت و پالایش کشور هستش کمک خواستن 😐🇮🇷 @Economy_irani 🇮🇷انتهای خبر

0
0