یادداشتهای کاظم نادرعلی
1399/09/19
23:35
سیدکو: محاسبه سود شرکت برآورد من نشان میدهد بسته به تقسیم سود در مجامع زیرمجموعه ها 100-110 تومان سود در سال مالی فعلی امکان تحقق دارد. و برای سال ...

سیدکو:


محاسبه سود شرکت


برآورد من نشان میدهد بسته به تقسیم سود در مجامع زیرمجموعه ها ۱۰۰-۱۱۰ تومان سود در سال مالی فعلی امکان تحقق دارد.


و برای سال مالی آینده نیز سود تلفیقی فورواردی حدود ۱۴۵ تومان برآورد میشود.


قیمت کنونی سهم ۹۱۵ تومان میباشد.


در ادامه به بررسی محاسبه NAV شرکت خواهیم پرداخت.🔹پی نوشت:


تحلیل فوق برای نشان دادن وضعیت صنعت سیمان استانتهای خبر

0
0