پایگاه خبری انتخاب
1399/08/11
22:25
وزیر بهداشت: 🔹 امیدوارم خبر‌های خوشی درخصوص تولید واکسن کرونا داشته باشیم 🔹 تا امروز به صورت قطره‌چکانی کمتر از ۵۰ درصد پول تخصیص صندوق ذخیره ارز...

وزیر بهداشت:


🔹 امیدوارم خبر‌های خوشی درخصوص تولید واکسن کرونا داشته باشیم🔹 تا امروز به صورت قطره‌چکانی کمتر از ۵۰ درصد پول تخصیص صندوق ذخیره ارزی را دریافت کرده‌ایمجزییات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲RZw


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0