نوآوران امین
1401/03/17
10:32
داروئی ره آورد تامین(#درهآور) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده) ✅ افزایش 39 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایس...

داروئی ره آورد تامین(#درهآور)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)✅ افزایش ۳۹ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱,۶۲۵,۱۴۴ میلیون ریال به مبلغ ۲,۲۶۰,۵۱۱ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۹۳ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۴۰۱۸ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0