پایگاه خبری انتخاب
1401/06/01
09:56
دبیرکل حزب الله لبنان: پیروزی سال ۲۰۰۰ مقاومت به پروژه «اسرائیل بزرگ» پایان داد جزئیات در 👇👇 https://www.entekhab.ir/002trR 🆔 @Entekhab_ir

دبیرکل حزب الله لبنان: پیروزی سال ۲۰۰۰ مقاومت به پروژه «اسرائیل بزرگ» پایان دادجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲trR


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0