بورس۳۶۵
1399/08/11
22:26
#صبا 🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز 🔸 توضیحات: نماد صبا را ببنید که با این pe و eps حقوقی چطور با عرضه های آبشاری مانع رش...

#صبا🔹نمودار بررسی رفتار حقوقی از ابتدای مهر ماه تا امروز🔸 توضیحات:نماد صبا را ببنید که با این pe و eps حقوقی چطور با عرضه های آبشاری مانع رشد سهم شده است به روند قیمتی ابتدای مهر ماه نگاه کنید سهم درحال رشد قیمتی بود که حقوقی با عرضه سنگین باعث نزول قیمت سهم شد و در هر بار نوسان مثیت حقوقی سنگین عرضه کرد بمانند معاملات ۱۶ مهر ماه...حقوقی است که سهام دار را بازی می دهد و باعث نزول قیمت می شود نه سهام دار خردی که دستش بجایی بند نیست
❕میله آبی میزان خرید حقوقی است و میله تو خالی فروش حقوقی و چارت قرمز رنگ قیمت سهم است


۹۹/۰۸/۱۱انتهای خبر

0
0