بتاسهم
1401/06/01
09:15
نماد معاملاتي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري‌نيرو(ونيرو)، البرزدارو(دالبر)، سرمايه‌گذاري‌ سايپا(وساپا)، لابراتوارداروسازي‌ دكترعبيدي‌(دعبيد)، پتروشيمي پارس(...

نماد معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری‌نیرو(ونیرو)، البرزدارو(دالبر)، سرمایه‌گذاری سایپا(وساپا)، لابراتوارداروسازی دکترعبیدی(دعبید)، پتروشیمی پارس(پارس) باتوجه به افشای اطلاعات با اهمیت گروه ب، با محدودیت نوسان قیمت آماده انجام معامله می‌باشند.


انتهای خبر

0
0