همفکران
1401/03/03
09:11
تغییر سهام سهامداران عمده/ رویکرد حقوقی ها در خودرویی ها

در تصویر زیر تحرکات حقوقی‌ها و بازار گردان ها را طی دادوستدهای روز معاملاتی گذشته مشاهده می‌کنید...

در روز دوشنبه، صندوق سرمایه‌گذاری بازار گردانی ملت ۱۵ میلیون از سهام بانک ملت را خریداری کرد، شرکت بارمان مدیران پارس بیش از ۱۱ میلیون از سهام بانک پاسارگاد، صندوق سرمایه‌گذاری بازار گردانی سپهرصاد ۴ میلیون و صندوق بازار گردانی سپهربازارسرمایه ۱۰ میلیون از سهام بانک صادرات ایران و صندوق سرمایه‌گذاری بازار گردانی تجارت ای ۵ میلیون از سهام بانک تجارت را خریداری کردند.


در دارویی‌ها، صندوق بازار گردانی سهم آشنایکم ۴ میلیون از سهام دارویی لقمان، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان بیش از یک‌میلیون از سهام داروسازی اسوه، شرکت سرمایه‌گذاری البرز ۲ میلیون از سهام سبحان دارو را خریداری کردند همچنین شرکت سرمایه‌گذاری البرز ۲ میلیون از سهام داروسازی تولید دارو را خریداری کرد.


در ادامه شرکت سرمایه‌گذاری سمند ۵ میلیون و صندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان ۴ میلیون از سهام قطعات اتومبیل ایران را خریداری کردند، شرکت سرمایه‌گذاری سمند ۵ میلیون و صندوق سرمایه‌گذاری لوتوس پارسیان ۲۰ میلیون از سهام گسترش سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو را نیز خریداری کردند، در ادامه شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان ۵ میلیون و دو شخص حقیقی به جمعا بیش از ۱۲ میلیون از سهام ماشین‌سازی اراک را خریداری کردند، اما شخص حقیقی اقدام به فروش بیش از یک‌میلیون از سهام محورسازان ایران‌خودرو کرد، صندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان در اقدامی بیش از ۲ میلیون از سهام تولید محور خودرو را نیز خریداری کرد همچنین صندوق سرمایه‌گذاری بازار گردانی معیار بیش از یک‌میلیون و صندوق بازار گردانی امید لوتوس پارسیان ۵ میلیون از سهام ایران‌خودرو دیزل را خریداری کرد.
انتهای خبر

0
0