بورس۲۴
1401/04/15
12:12
«دسانکو» از دریافت پروانه ثبت ساخت ۴ دوز داروی جدید خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( وابسته به گروه دارویی برکت) موفق به دریافت پروانه ثبت ساخت ۴ دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو گردید.

«دسانکو» از دریافت پروانه ثبت ساخت 4 دوز داروی جدید خبر داد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی سبحان انکولوژی ( وابسته به گروه دارویی برکت) موفق به دریافت پروانه ثبت ساخت ۴ دوز داروی جدید از سازمان غذا و دارو گردید.

دساندسادساندسان
انتهای خبر

0
0