بورسینه
1399/11/08
10:13
🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۳۱۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش دو هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فرو...

🔹در ساعت ۹ و ۴۰دقیقه جمع صف‌های خرید حدود هزار و ۳۱۵میلیارد تومان و ارزش کل صف‌های فروش دو هزار میلیارد تومان بوده است، بدین ترتیب خالص سفارشات فروشی که در سیستم معاملات ثبت شده به ۶۹۰میلیارد تومان می‌رسد.🔹تا این ساعت بیشترین تقاضا در صفوف خرید #سپیدار، #رافزا و #سنیر به چشم می‌خورد به طوری که فقط برای سهام سپیدار سیستم آسیا حدود ۳۶۰میلیارد تومان سفارش فروش وجود دارد. بیشترین عرضه نیز در صفوف فروش #گدنا، #کدما و #خموتور در نوبت انتظار است.🔹ارزش ۱۰صف خرید برتر بورس و فرابورس در مجموع ۶۳۰میلیارد تومان (۴۸درصد کل) و ۱۰صف فروش برتر ۵۲۰میلیارد تومان (۲۶درصد کل) می‌شود، همچنین حجم صف‌های خرید در ۳۸نماد و حجم صف‌های فروش در ۶۵نماد بیش از ۱۰میلیارد تومان بوده است. گفتنی است حجم صف #سپیدار سیستم آسیا به ۲۴.۳درصد کل تعداد سهام آن می‌رسد.🔹«رایانه و فعالیتهای وابسته به آن» پر اقبال‌ترین صنعت امروز با خالص سفارش خرید ۳۱۰میلیارد تومان است و پس از آن گروه «سیمان، آهک و گچ» قرار دارد که برآیند سفارشات خرید آن ۱۲۰میلیارد تومان می‌شود، از سویی دیگر گروه «انبوه سازی، املاک و مستغلات» با تقاضای فروش ۲۷۵میلیارد تومانی همراه است.🔹این جدول حدود ۲۵درصد از سه هزار و ۳۱۵میلیارد تومانی که در صف خرید یا فروش قرار گرفته‌اند را تشکیل می‌دهد. در مجموع سه هزار و ۲۷۰میلیارد تومان سهام خرید و فروش شده که نسبت صف‌ها به آن ۱۰۱درصد است و با فرض معامله کامل صف‌ها ارزش معاملات به ۶هزار و ۵۹۰میلیارد تومان خواهد رسید.


#بورسینه

انتهای خبر

0
0