بولتن اقتصادی
1399/08/22
15:27
نامه شرکت بورس به ناشران: اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی خواهن...

نامه شرکت بورس به ناشران:اگر شرکت‌ها تا ۲۵ آبان به تعهدات بازارگردانی عمل نکنند وفق ماده ۵۲ قانون اوراق بهادار به مراجع قضایی ذی صلاح معرفی خواهند شد/بورس نیوزانتهای خبر

0
0