تحلیل کاربردی هلالات
1399/10/10
12:51
ساعت 13:00 جلسه #با_تحلیلگران با حضور آقای #یوسف_کفاش عزیز برگزار می گردد. با توجه به انتشار گزارش های ماهانه، تصور میکنم که بررسی صنایع Eps محور ...

ساعت ۱۳:۰۰ جلسه #با_تحلیلگران با حضور آقای #یوسف_کفاش عزیز برگزار می گردد.با توجه به انتشار گزارش های ماهانه، تصور میکنم که بررسی صنایع Eps محور از نظر درآمد محقق شده و روند نرخ و مقدار فروش آذر ماه خالی از لطف نباشد که به همین منظور، لحظاتی دیگر به این موضوع خواهیم پرداخت.https://www.instagram.com/validhelalat/انتهای خبر

0
0