بورس نامه
1399/08/12
11:11
#نوری میانگین ۲۰ روزه رو به بالا قطع شده✅ حجم معاملات خوبه✅ خریدارای پر قدرتی پای سهم نشستن✅ www.boursenameh.com

#نوریمیانگین ۲۰ روزه رو به بالا قطع شده✅


حجم معاملات خوبه✅


خریدارای پر قدرتی پای سهم نشستن✅
www.boursenameh.com

انتهای خبر

0
0