مجید سلطانی
1399/08/27
16:36
🔴👆👈 #شستا نیامده پیشنهاد افزایش سرمایه 78 درصدی از محل سایراندوخته‌ها را منتشر کرد 🔸👈براساس پیشنهاد هیئت مدیره سرمایه 8 هزار میلیارد تومانی این شر...

🔴👆👈 #شستا نیامده پیشنهاد افزایش سرمایه ۷۸ درصدی از محل سایراندوخته‌ها را منتشر کرد🔸👈براساس پیشنهاد هییت مدیره سرمایه ۸ هزار میلیارد تومانی این شرکت به ۱۴۲۰۰ میلیارد تومان افرایش خواهد یافت.انتهای خبر

0
0