سهم گلچین
1399/09/06
07:35
طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، مهلت برگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا کرد.

طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی، مهلت برگشت ارز صادراتی از ۴ ماه به ۲ ماه کاهش پیدا کرد.


انتهای خبر

0
0