بهنام صمدی
1401/02/26
11:47
رشد تقاضا در گروه فلزات اساسی رو شاهد هستیم شکستن مقاومت واعظی رو روی دوش اینا گذاشتن؟ @BehnamSamadi_ir

رشد تقاضا در گروه فلزات اساسی رو شاهد هستیمشکستن مقاومت واعظی رو روی دوش اینا گذاشتن؟


@BehnamSamadi_ir

انتهای خبر

0
0