نوآوران امین
1401/02/31
20:37
مهرکام پارس(#خمهر) صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) ✅ افزایش 80 درصدی درآمدهای عملیاتی 12 ماهه 1400 در مقایسه با دوره ...

مهرکام پارس(#خمهر)


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)✅ افزایش ۸۰ درصدی درآمدهای عملیاتی ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ در مقایسه با دوره مشابه (از مبلغ ۱۴,۷۰۲,۳۴۰ میلیون ریال به مبلغ ۲۶,۳۹۸,۴۴۰ میلیون ریال رسیده است)


✅افزایش ۲ درصدی سود خالص ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ و تحقق سود ۹۶ ریالی به ازاء هر سهمتحلیل بیشتر در:


@NoavaranCodalانتهای خبر

0
0