بهنام صمدی
1399/09/23
11:10
انگار ربات‌ها رو زمانبندی کرده بودن برای ساعت ۱۱ به یکباره رنج مثبت کشیدند :) @BehnamSamadi_ir

انگار ربات‌ها رو زمانبندی کرده بودن برای ساعت ۱۱ به یکباره رنج مثبت کشیدند :)


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0