کارگزاری آبان
1399/09/30
09:16
📈خودرویی ها امروز معاملات خود را نوسانی آغاز کردند.#خساپا٬ #خگستر٬ #خاهن٬ #خفنر و #خودرو متعادل و با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#خكار٬ #ختراك٬ #...

📈خودرویی ها امروز معاملات خود را نوسانی آغاز کردند.#خساپا٬ #خگستر٬ #خاهن٬ #خفنر و #خودرو متعادل و با گرایشی منفی داد و ستد می شوند.#خکار٬ #ختراک٬ #خموتور و #خمحور نمادهای مورد توجه گروه اند.#خکمک و #خفناور نیز پر عرضه های گروه اند.


انتهای خبر

0
0