بهنام صمدی
1400/05/30
21:58
💉 آغاز واکسیناسیون ۵۰ ساله‌ها 💢 سامانه salamat.gov.ir برای سنین ۵۰ سال به بالا باز شد و این افراد می‌توانند وارد سامانه شوند و نوبت دهی خواهند شد....

💉 آغاز واکسیناسیون ۵۰ ساله‌ها💢 سامانه salamat.gov.ir برای سنین ۵۰ سال به بالا باز شد و این افراد می‌توانند وارد سامانه شوند و نوبت دهی خواهند شد.


@BehnamSamadi_irانتهای خبر

0
0