خالص ارزش دارایی - NAV Stock
1401/03/20
22:00
قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV | 📆 1401/03/20 ♦️نماد P/NAV 1⃣- ونیکی ...

قیمت بر خالص ارزش روز دارایی ها | P/NAV |📆 ۱۴۰۱/۰۳/۲۰♦️نماد P/NAV۱⃣- ونیکی ۴۶٪۲⃣- واتی ۵۳٪۳⃣- وتوسم ۷۱٪➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


کانال اختصاصی NAV جهت عضویت 👇ID:

انتهای خبر

0
0