بورس آموز
1399/09/19
18:13
🔰 #بوعلی 🔸 در جریان عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی سینا به هر کد معاملاتی حداکثر 79 سهم در سقف قیمتی 4143 تومان تعلق گرفت که مبلغی در حدود 327 هزار توم...

🔰 #بوعلی🔸 در جریان عرضه اولیه پتروشیمی بوعلی سینا به هر کد معاملاتی حداکثر ۷۹ سهم در سقف قیمتی ۴۱۴۳ تومان تعلق گرفت که مبلغی در حدود ۳۲۷ هزار تومان می باشد.⚡️⚡️بورسآموز را دنبال کنید

انتهای خبر

0
0