پایگاه خبری انتخاب
1400/05/25
15:51
رییس جمهور چین به‌ رییسی: 🔹 پس از برقراری روابط راهبردی جامع، اعتماد سیاسی ایران و چین بیش از پیش تقویت شده 🔹 همکاری ایران و چین در دوران کرونا، ...

رییس جمهور چین به رییسی:


🔹 پس از برقراری روابط راهبردی جامع، اعتماد سیاسی ایران و چین بیش از پیش تقویت شده🔹 همکاری ایران و چین در دوران کرونا، زبانزد شده استجزئیات در 👇👇


entekhab.ir/۰۰۲eht


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0