سیگنال یاب روزانه
1399/09/30
08:55
#کگل سهم در محدوده حمایتی قرار داره که در صورت شکست خط روند میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه 99/09/30

#کگلسهم در محدوده حمایتی قرار داره که در صورت شکست خط روند میتونه اهدافی که در چارت مشخص کردم رو تاچ کنه۹۹/۰۹/۳۰
انتهای خبر

0
0