پیامهای ناظر بازار
1399/11/07
08:21
معاملات بورس انرژی ایران - بازار عمده فروشی برق

۱$$بدین وسیله به اطلاع کارگزاران بورس انرژی ایران می رساند که در جلسه معاملاتی امروز نمادهای بارپیک روزانه، بارپایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه ۹۹/۱۲/۰۷گشایش می یابند. مدیریت عملیات بازار

انتهای خبر

0
0