سهام سودآور
1399/08/12
13:33
قاضی‌زاده: مشکلات را به انتخابات آمریکا گره نزنیم 🔹نایب رئیس مجلس: اگر قرار بود با توسل به انتخاب مردم آمریکا ما در اینجا تصمیم بگیریم، پس چه نیاز...

قاضی‌زاده: مشکلات را به انتخابات آمریکا گره نزنیم🔹نایب رییس مجلس: اگر قرار بود با توسل به انتخاب مردم آمریکا ما در اینجا تصمیم بگیریم، پس چه نیازی به انتخاب مردم ایران بود؟

انتهای خبر

0
0