کدال۳۶۰
1399/09/30
17:00
#دامین اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_6_ماهه منتهی به 1399/06/31 (#حسابرسی_شده) شرکت داروسازی امین ▪️ شرکت داروسازی امین در دو...

#دامین


اطلاعات و #صورت‌های_مالی_میاندوره‌ای تلفیقی #دوره_۶_ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (#حسابرسی_شده) شرکت داروسازی امین
▪️ شرکت داروسازی امین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ به ازای هر سهم ۵۱۶ ریال سود محقق کرده است. که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴٪ افزایش داشته است▪️ «دامین» با سرمایه ثبت شده ۱,۳۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۶۹۷,۱۷۳ میلیون ریال سود محقق کرده است.❇️نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.۱۳۹۹-۰۹-۳۰ ۱۷:۰۰:۵۵ (۶۹۲۹۵۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0