اسمارت بورس
1399/11/06
15:14
واردات #واکسن کرونا از #سوئد/ کادر درمان اولویت تزریق واکسن 🟣مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: 🔹 اولویت تزریق واکسن کرونا با کادر درم...

واردات #واکسن کرونا از #سوید/ کادر درمان اولویت تزریق واکسن🟣مینو محرز عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا:


🔹 اولویت تزریق واکسن کرونا با کادر درمان است. اولویت دوم با افراد بالای ۷۰ سال و بیماران دیابتی، قلبی و ریوی و افرادی است که سابقه بیماری زمینه ای دارند و بعد گروه های دیگر که بیشتر با مردم در ارتباط هستند در اولویت های بعدی قرار می گیرند. ولی اولین بخش از واکسن وارداتی بیشتر برای کادر درمان و افراد در معرض خطر کووید خطرناک استفاده می شود.♓️

انتهای خبر

0
0