بتاسهم
1399/11/12
19:52
اصلاح افزایش سرمایه در #قصفها گزارش توجیهی هیئت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ 195,000,000,000 ریال به مبلغ 10,557,979,387,682 ریال ا...

اصلاح افزایش سرمایه در #قصفها


گزارش توجیهی هییت مدیرة به منظور پیشنهادافزایش سرمایه از مبلغ ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰,۵۵۷,۹۷۹,۳۸۷,۶۸۲ ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور بهبود ساختار مالی که در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ به تصویب هییت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شدهانتهای خبر

0
0