کدال۳۶۰
1399/11/06
16:39
#فگستر صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 1397/12/29 (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان ▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در دوره 12 ماه...

#فگستر


صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (#حسابرسی_شده) شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان
▪️ شرکت گسترش صنایع روی ایرانیان در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ به ازای هر سهم ۳۷۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷٪ افزایش داشته است.▪️ «فگستر» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ مبلغ ۰ میلیون ریال سود محقق کرده است.
۱۳۹۹-۱۱-۰۶ ۱۶:۳۹:۵۱ (۷۱۳۴۳۸)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0