بورسینه
1401/05/31
10:34
📌رقم های درشت گزارش فولاد را نمی توان تخلف عنوان کرد 🔸عشقی، رئیس سازمان بورس: 🔹نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی د...

📌 رقم های درشت گزارش فولاد را نمی توان تخلف عنوان کرد🔸عشقی، رئیس سازمان بورس:🔹نقدی جدی به گزارش فولاد وارد است. این شرکت حسابرس و بازرس قانونی دارد و بعضی از موارد مطرح شده قبلا رسیدگی شده است. رقم‌های درشت مطرح شده بحث تخلف نبوده است. در یک بازار رسمی کالا عرضه شده و اصلا نمی‌شود عنوان تخلف بر آن گذاشت./باشگاه خبرنگاران

انتهای خبر

0
0