همفکران
1400/12/24
08:40
#کدال #شفاف_سازی #حفاری 📌خرید ساختمان مرکزی در تهران این شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به مترا‍‍ژ زمين حدود 963 متر که 3713 متر بنای مفید اد...

#کدال


#شفاف_سازی


#حفاری📌خرید ساختمان مرکزی در تهراناین شرکت نسبت به خرید یک باب ساختمان به متراژ زمین حدود ۹۶۳ متر که ۳۷۱۳ متر بنای مفید اداری و ۶۰۵ متر تجاری می باشد را به مبلغ ۴.۵۰۰ میلیارد ریال اقدام نموده است.Hamfekran.com


@Agahmoshaverانتهای خبر

0
0