محمود رحمانی
1399/10/07
09:25
#میهن منفی و منفی های این سهم زیاد موندگار نیست ثابت کرده و همیشه در این قیمت ها جذابه

#میهن منفی و منفی های این سهم زیاد موندگار نیست ثابت کرده و همیشه در این قیمت ها جذابه


انتهای خبر

0
0