بولتن اقتصادی
1399/11/09
11:31
المیادین: ▫️قطر و کویت زمینه‌سازی برای مذاکره ایران و عربستان را آغاز کرده‌اند. ▫️کویت و دوحه احتمالا پس از انتخابات ایران طرحی را برای گفت‌وگو‌ها...

المیادین:



▫️قطر و کویت زمینه‌سازی برای مذاکره ایران و عربستان را آغاز کرده‌اند.


▫️کویت و دوحه احتمالا پس از انتخابات ایران طرحی را برای گفت‌وگو‌های چند جانبه پیشنهاد دهند/ انتخاب

انتهای خبر

0
0