محسن حسنلو
1399/10/29
08:35
#خودرو ✅ چرخه عملیاتی شرکت ✳️ دوره وصول مطالبات ۱۵۵ روز ✳️ دوره گردش کالا ۳۰ روز ✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۸۲ روز ✳️دوره گردش عملیات ۸۲ روز ...

#خودرو✅ چرخه عملیاتی شرکت✳️ دوره وصول مطالبات ۱۵۵ روز✳️ دوره گردش کالا ۳۰ روز✳️ دوره پرداخت بستانکاران ۸۲ روز✳️دوره گردش عملیات ۸۲ روز✳️ چرخه وجه نقد ۱۰۳ روز✳️ نسبت تسهیلات مالی به دارایی جاری ۴۲ درصد@HasanluMohsenانتهای خبر

0
0