کدال۳۶۰
1401/04/01
18:18
#کسرام #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/03/31 ▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/03/31 معادل 97,776 میلیون ریال از م...

#کسرام


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱▪️ شرکت پارس سرام طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ معادل ۹۷,۷۷۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۵٪ افزایش داشته است.▪️«کسرام» با سرمایه ثبت شده ۹۸۱,۲۴۹ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۶۰۲,۲۹۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸٪ رشد داشته است.۱۴۰۱-۰۴-۰۱ ۱۸:۱۹:۵۴ (۹۰۰۶۴۶)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0