مجید سلطانی
1399/08/12
09:53
بقدری روی #خودرو و #خساپا بد عمل کردند که حتی دیگه روی گروه خودشان هم اثر ندارند چه برسد به باقی بازار !

بقدری روی #خودرو و #خساپا بد عمل کردند که حتی دیگه روی گروه خودشان هم اثر ندارند چه برسد به باقی بازار !


انتهای خبر

0
0