کارگزاری آبان
1401/02/10
08:09
📊#خبهمن اطلاعیه 1401/02/07 *گروه بهمن* افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دارايي وثيقه/ فك...

📊#خبهمن


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۰۷


*گروه بهمن*


افشای اطلاعات بااهمیت - (توثیق یا فک رهن دارایی ها - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹


دارایی وثیقه/ فک رهن شده:دارایی های توثیق شده جهت انتشار ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال اوراق مرابحه شرکت بهمن موتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد؛ نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی: ۱- سهام سرمایه گذاری بهمن از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۴۵۲.۹۷۱.۶۹۶ سهم با بهای تمام شده ۷.۲۶۲.۱۸۷ میلیون ریال و ارزش روز ۸.۱۲۶.۳۱۲ میلیون ریال ۲- سهام بهمن دیزل از پرتفوی گروه بهمن به تعداد ۴۹۲.۹۴۹.۲۳۸ سهم با بهای تمام شده ۱.۱۵۵.۱۱۲ میلیون ریال و ارزش روز ۵.۱۵۶.۲۴۹ میلیون ریال ۳- سهام ایران خودرو از پرتفوی کیا مهستان به تعداد ۳.۰۱۱.۸۵۰.۳۲۶ سهم با بهای تمام شده ۴۱۵.۱۶۵ میلیون ریال و ارزش روز ۷.۵۰۵.۵۳۱ میلیون ریال ۴- سهام ایران خودرو از پرتفوی پویاهمگام به تعداد ۲.۲۸۰.۳۴۶.۵۴۷ سهم با بهای تمام شده ۳۸۵.۰۱۷ میلیون ریال و ارزش روز ۵.۶۸۲.۶۲۴ میلیون ریال ۵- سهام ایران خودرو از پرتفوی مانا نوین به تعداد ۲.۵۹۱.۷۷۹.۵۵۴ سهم با بهای تمام شده ۶۰۰.۱۰۳ میلیون ریال و ارزش روز ۶.۴۵۸.۷۱۵ میلیون ریال


خالص ارزش دفتری دارایی:۹,۸۱۷,۵۸۴ میلیون ریال


ارزش وثیقه / فک رهن شده:۳۲,۹۲۹,۴۳۲ میلیون ریال


شرح موضوع و دلایل توثیق/ فک رهن:توثیق سهام ذکر شده جهت انتشار اوراق مرابحه بهمن موتور برای دوره ۴ ساله با نرخ ۱۸ درصد به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید مواد اولیه و قطعات موردنیاز خودرو.
انتهای خبر

0
0