پایگاه خبری انتخاب
1401/05/30
11:02
فرمانده کل سپاه: 🔹غربی سازی یا جهانی سازی، محصول تهاجم فرهنگی غرب بر جوامع اسلامی است 🔹قصد دارند جوانان آنگونه لباس بپوشند که غربی‌ها می‌خواهند ...

فرمانده کل سپاه:


🔹غربی سازی یا جهانی سازی، محصول تهاجم فرهنگی غرب بر جوامع اسلامی است🔹قصد دارند جوانان آنگونه لباس بپوشند که غربی‌ها می‌خواهندجزئیات در 👇👇


https://www.entekhab.ir/۰۰۲tmB


🆔 @Entekhab_irانتهای خبر

0
0