سهامداران بزرگ شستا
1399/10/28
19:19
🟣 افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌ها 🔹دیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگ‌ها رسما از تجدید ارزیابی خبر داد. 🔹...

🟣 افزایش سرمایه Nهزار درصدی شستا و زیرمجموعه‌ها🔹دیشب تاپیکو پیرو ابلاغ هیات مدیره شستا، به مانند سایر هلدینگ‌ها رسما از تجدید ارزیابی خبر داد.🔹اما نکته بسیار مهم نامه تاپیکو این بود که مشخص شد در برنامه افزایش سرمایه شستا علاوه بر تجدید ارزیابی زمین، طبقه #سرمایه‌گذاری‌ها نیز در دستور کار این افزایش سرمایه‌ها می‌باشد.🔹حالا شستا و زیرمجموعه‌ها با پتانسیل افزایش سرمایه سنگین چندهزار درصدی از محل تجدید ارزیابی «زمین + سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت» روبرو هستند.


#شستا، #تاپیکو، #سفارس و...〰〰〰〰〰〰〰


🆔@shasta۱۳۹۹💥انتهای خبر

0
0