همفکران
1399/11/13
09:06
📌 مهمترین خرید و فروش سهامداران عمده در روز گذشته ✅ روز گذشته سازمان اقتصادی کوثر 30 میلیون سهم #وبوعلی را خریداری کرد و در مقابل فروشنده 7.7 میلی...

📌 مهمترین خرید و فروش سهامداران عمده در روز گذشته✅ روز گذشته سازمان اقتصادی کوثر ۳۰ میلیون سهم #وبوعلی را خریداری کرد و در مقابل فروشنده ۷.۷ میلیون سهمی #زکوثر و ۱۳ میلیون سهمی #وآوا بود.✅ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین دیروز خریدار ۳ میلیون سهم از نماد های بیمه #دانا و #وکار بود.✅ بانک دی طی دوروز اخیر حدود ۱۳۰ میلیون سهم #وبوعلی به فروش رسانده است. این بانک دیروز ۸ میلیون سهم #زکوثر را خرید.✅ گروه مالی ملت در ۴روز معاملاتی اخیر ۱۶.۵ میلیون سهم #تملت خریداری کرده است.✅ بازارگردان تجارت روز گذشته خریدار ۴.۳ میلیون سهمی #رکیش بود.✅ شرکت سرمایه گذاری امید روز قبل به خرید ۱ میلیون سهم از نماد های #کچاد، #کگل، #پکویر و #امید بسنده کرد.✅ بازارگردان بانک ملت ۱۰ میلیون سهم وبملت خرید.✅ صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا طی روز یکشنبه خرید ۱۳.۷ میلیون سهم #ثبهساز، ۱.۵ میلیون سهم #آبادا و ۱۰ میلیون سهم #ثامید را به ثبت رساند.✅ #رانفور دیروز نیز خریدار ۲ میلیون سهمی داشت.✅ توسعه سرمایه رفاه ۱۳ میلیون سهم #شبندر و ۵.۴ میلیون سهم #فولاد را خریداری کرد.✅ صندوق سرمایه گذاری نفت و گاز تامین روز گذشته ۲.۲ میلیون #تاصیکو و ۵.۴ میلیون سهم #صبا را خرید.✅ صندوق سرمایه گذاری خلیج فارس خریدار ۳ میلیون سهم #پترول، ۵ میلیون سهم #بوعلی و ۲.۶ میلیون سهم #شاروم را خریداری کرد.✅ در بازار دیروز حقیقی ۵ میلیون سهم #خاور، ۱.۵ میلیون سهم #شپترو، ۳ میلیون سهم #فوکا و ۳ میلیون سهم #سامان را خریداری کرده است.

انتهای خبر

0
0