کارگزاری سهام بارز
1399/10/29
11:10
فرمول محاسباتی نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا برای فردا : ۹۹/۱۰/۲۹ ۶۰۵$ × ۲۵۱،۲۳۸ × ۰.۸۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۱۲۱،۵۹۹ گزارشگر فولاد

فرمول محاسباتی نرخ پایه عرضه شمش در بورس کالا برای فردا :


۹۹/۱۰/۲۹


۶۰۵$ × ۲۵۱،۲۳۸ × ۰.۸۰ ÷ ۱۰۰۰ = ۱۲۱،۵۹۹


گزارشگر فولاد
انتهای خبر

0
0